Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd utredning och behandling av patient med misstänkt akut hjärtsvikt

Publicerad 3 juli 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En äldre man i Ludvika som bodde i servicelägenhet med sin hustru och bistånd från kommunen fick en natt i slutet på mars andningsbesvär. Det blev värre och patientansvarig läkare satte in urindrivande medicinering. Under påföljande förmiddag inträffade en hastig försämring av andning och cirkulation med tecken på akut hjärtsvikt. Den omvårdnadsansvariga sköterskan i kommunen ringde 112 för att få patienten till adekvat vård via ambulans. Behandling påbörjades i boendet.

Ambulanspersonal respektive patientansvarig läkare och sjuksköterska gjorde olika bedömningar angående patientens status och på vilken vårdnivå mannen snabbast skulle få adekvat vård, varför det uppstod en försening innan han kom till akutmottagningen på Falu lasarett under eftermiddagen. Patienten avled under kvällen.

För att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden skapas nu klara rutiner för den här typen av ärenden.

För ytterligare information

Annica Lindell-Lang, chefläkare Västerbergslagen och Mellersta sjukvårdsområdet
Tfn; 070-3515739