Lex Maria-anmälan till följd av försenad bröstcancerdiagnos

Publicerad 15 februari 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan till följd av försenad bröstcancerdiagnos i samband med mammografiundersökning.

En knappt 50-årig kvinna kontaktade själv mammografi-avdelningen i Falun i slutet av april 2011. Hon hade känt en liten knöl i ena bröstet och var orolig. Elva dagar senare utfördes en mammografiundersökning. Området där knölen kunde kännas markerades och specialprojektioner med förstoringsbilder gjordes. Den vikarierande specialistläkare som granskade röntgenbilderna gjorde bedömningen att inget avvikande kunde ses och patienten fick ett brev om att undersökningsresultatet var normalt.

I november kallades kvinnan till rutinmässig mammografisk hälsokontroll. Knölen i bröstet hade nu växt en del och nya bilder togs. En misstänkt förtätning i bröstet kunde ses på mammografibilderna och hon återkallades för utredning med ytterligare bildtagning och även ultraljudsundersökning. Ett vävnadsprov togs som visade att det var en cancertumör. Kvinnan har därefter genomgått operation och efterbehandlingar är planerade. Det är idag för tidigt att avgöra vilka följder förseningen av diagnosen på cirka sex månader kommer att få.

– Läkaren uppfattade inte allvaret i samband med första mammografiundersökningen trots kännedom om att en knöl gick att känna. Gällande rutin för vilka patienter som ska genomgå fortsatt utredning följdes inte av aktuell läkare , säger Gunilla Lindberg, chefläkare Falu lasarett.

– En så kallad internutredning har genomförts och stor vikt har lagts vid att gällande rutiner och vårdprogram ska vara kända av alla tjänstgörande läkare, även vikarier. Genomgång av rutinerna med berörd personal är gjord för att liknande händelser inte ska inträffa igen, avslutar Gunilla Lindberg.

Mer information:

Gunilla Lindberg
Chefläkare Falu lasarett
070-658 12 29