Likvärdig vård med enklare och snabbare rapportering

Publicerad 17 februari 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

2013 rapporterades 10 180 patienter i Dalarna i Nationella Diabetesregistret, NDR. Ett år senare hade siffran stigit till 13 796 rapporteringar tack vare ett omfattande IT-projekt som nyligen har avslutats vid Landstinget Dalarna.

Projektet, som har arbetat med att skapa automatiska överföringar från Landstinget Dalarnas journalsystem till NDR, har pågått sedan oktober 2013. Målet har varit att spara tid och resurser och att göra det möjligt för vårdpersonalen att arbeta smartare för att få mer tid för patienterna.

– Nu slipper läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare dubbelregistrera samtidigt som diabetespatienterna i Dalarna får en likvärdig vård, säger Amra Halilovic, informatikstrateg vid Landstinget Dalarna.

Tidigare sköttes rapporteringen till NDR manuellt, vilket var ineffektivt både gällande tid och pengar. Dessutom hade olika enheter och arbetsplatser egna rutiner för hur man registrerade och dokumenterade sina patienter. Det gjorde informationen ostrukturerad och svårtillgänglig för verksamhetsuppföljning, forskning och inte minst för patienterna.

– Nu använder alla samma begrepp och skriver på samma sätt, vilket bland annat förenklar för personal som byter arbetsplats. Dessutom har vi skaffat ett IT-verktyg som gör att information som matas in i journalerna automatiskt förs över till NDR, säger Anna Garmo, diabetessjuksköterska och objektspecialist för NDR vid Landstinget Dalarna.

Sparar in två heltidstjänster

Landstinget Dalarna har som mål att inte dubbelregistrera när man rapporterar till olika register.

– Vi har räknat fram att de nya rutinerna och verktyget i diabetesvården kommer att spara arbetstid som motsvarar två heltidstjänster om året, säger Bengt Malmqvist, chefläkare.

Ambitionen är nu att arbetet med diabetesregistreringen ska få efterföljare. Det finns många nationella kvalitetsregister inom vården som skulle ha nytta av liknande system.

– Jag ser stora möjligheter att vi går vidare med arbetet redan under 2015, i första hand inom barnhälsovård och palliativ vård, säger Bengt Malmqvist.