Lokal överenskommelse träffad för Ambulanssjukvården

Publicerad 9 april 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna och Vårdförbundet har nu enats i en lokal överenskommelse om ett paket med nya arbetstidsvillkor för förbundets medlemmar inom Ambulanssjukvården. - Vi är glada över att nu vara överens med Vårdförbundet. Det här är positivt för våra medarbetare och till nytta för befolkningen, säger Åke Centervärn, verksamhetschef för Ambulansen.

Den tidigare lokala arbetstidsmodellen sades upp av Landstinget den 3 december 2012. Lokala förhandlingar har sedan förts i omgångar i något som visade sig bli en svårlöst intressetvist där centralt avtalade arbetstidsbestämmelser fått tillämpas i avvaktan på att parterna skulle kunna komma fram till en ny lokal lösning.

Den överenskommelse som nu träffats innebär att sjuksköterskor i ambulansverksamheten övergår till årsarbetstid och arbetar lite mer under sommarmånaderna juni till augusti för att sedan kompenseras med en förkortad arbetstid under resten av året. Samtidigt godkänner Vårdförbundet att rast även fortsättningsvis får bytas ut mot måltidsuppehåll. Den nu avtalade årsarbetstiden innebär att den genomsnittliga veckoarbetstiden under ett kalenderår, blir lika som för övriga sjuksköterskor i landstinget med arbetstider som också omfattar dag/natt. Uppgörelsen innehåller också en uppräkning av grundlönerna från den 1 april i år.

- Vi är nöjda med det förhandlingsresultat som uppnåtts. Det bidrar till en god ambulansberedskap sommartid, ekonomisk effektivitet och det kommer även att föra med sig arbetsmiljöförbättringar, säger Åke Centervärn.