Mer tid till vård med VNS – vårdnära service

Publicerad 29 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den andra oktober inför Landstinget Dalarna vårdnära service (VNS) på kirurgkliniken i Falun. Teamen förstärks då med utbildad servicepersonal, de tar över arbetsuppgifter som inte rör vård och omsorg och vårdpersonal kan ägna sig helt åt vårduppgifter.

Det är svårt att rekrytera vårdpersonal och det förväntas bli ännu svårare i framtiden. Bemanningsproblematiken leder till stängda vårdplatser, att operationer ställs in, köerna växer samt att vårdgarantin inte kan hållas.

– Målet med VNS är att skapa en bättre arbetsmiljö, ökad kvalitet på både service och patientarbete. Genom att jobba smartare kommer vi succesivt att kunna öppna fler vårdplatser, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef kirurgi Falun.

En kompetensväxling sker
Vårdpersonal lägger idag ner omfattande arbete på arbetsuppgifter som inte tillhör deras huvudsakliga kompetensområde som exempelvis patienttransporter. Med vårdnära service sker kompetensväxlingen så att vårdpersonal kan ägna sig åt vårduppgifter och patientarbete.

– Införandet av vårdnära service på kirurgkliniken i Falun är ett resultat av en medveten strategi för kompetensväxling, vilket ligger i linje med den politiska viljeinriktningen inom Landstinget Dalarna, säger Martin Ekberg, FM-chef Landstingsservice.

Vårdnära service på kirurgkliniken
Den andra oktober införs vårdnära service på kirurgkliniken i Falun, avdelningarna 11, 14 och 15. Det är ett pilotprojekt som kirurgkliniken och Landstingsservice driver tillsammans som kommer att pågå under två års tid.

– De nya servicemedarbetarna har under fyra veckor genomgått en skräddarsydd serviceutbildning, detta för att möta kraven att jobba närmare patienterna än vad Landstingsservice tidigare gjort, säger Fredrik Olérs, teamchef för servicemedarbetarna Landstingsservice.

Servicemedarbetarna är en helt ny yrkeskategori och ger en karriärväg inom Landstingsservice. För några av de nya servicearbetarna kanske detta väcker intresset för vårdyrket och blir en väg in i vården.

– Nu ser vi med spänning fram emot att jobba tillsammans med de nya servicemedarbetarna på avdelningarna. Detta är ett gemensamt projekt med patienten i centrum där alla ska få möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens, säger Ulrika Bergvall.