Ministerbesök med landstingsfrågor i fokus

Publicerad 2 september 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 2 september besökte folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) Landstinget Dalarna. Besöket syftade till att få en bild av verksamheten och de utmaningar och möjligheter landstinget står inför.

I det samtal som varade i cirka en och en halv timme fick både politiker och tjänstemän i ledningsfunktion möjlighet att diskutera med folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S). Besöket är en del av sjukvårdsdialogen som pågår och Wikström besöker under 2015 ledningarna för alla landsting och regioner i landet.

-Det här är egentligen en inledning på en mycket större dialog, och en mer kontinuerlig dialog, men jag tycker att det var ett bra första möte, säger Gabriel Wikström.

Även Ingalill Persson, landstingsråd (S), var nöjd med mötet.

-Mycket positivt att få mötas på det här sättet. Vi hade ett givande samtal och fick chans att diskutera var Landstinget Dalarna står idag och vad vi gör för att även i framtiden säkra en hållbar hälso- och sjukvård, säger hon.

En stor utmaning för landstingen är kompetensförsörjningen; att behålla den kompetens som finns, men också att rekrytera ny arbetskraft.

-Vi pratade mycket om kompetensförsörjningen. Det är en stor fråga, inte bara för Landstinget Dalarna utan för hela landet. Här tror jag att staten och regeringen har en större roll att spela än vad man gjort tidigare, säger Gabriel Wikström.

-Jag kan konstatera att även om man har stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning så verkar det som om man tagit flera bra initiativ här i Dalarna, allt ifrån egen sjuksköterskeutbildning till att man har många AT-platser. Det tycker jag är positivt, avslutar han.