Nödvändiga sjuktransporter mellan Ludvika och Falun visar undersökning

Publicerad 13 juni 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

De akuta ambulanstransporter som görs mellan Västerbergslagen och Falu lasarett behövs. Det visar den undersökning som Landstinget Dalarna tagit fram.

Landstinget Dalarna har granskat alla ambulanstransporter mellan Västerbergslagen och akutmottagningen vid Falu lasarett under fyra veckor i januari och februari 2014.

-Anledningen till undersökningen var att dessa transporter varit en omdiskuterad fråga en tid. Det har höjts röster om att transporterna skulle vara onödiga, men vår undersökning visar att så inte är fallet, säger Pehr Guldbrand, chefsläkare som är en av flera av varandra oberoende läkare som står bakom undersökningen.

Under de fyra veckorna i januari och februari som granskades skedde 161 transporter med ambulans från Västerbergslagen till Falu lasaretts akutmottagning. 44 procent av de som transporterades var över 75 år.

Undersökningen som gjorts visar att de flesta av dessa transporter har varit nödvändiga och till nytta för patienten. Den kompetens och andra resurser som finns på Falu lasarett har varit nödvändiga för att dessa patienter skulle få rätt utredning och behandling.

-Jag är nöjd med att denna undersökning gjorts och resultatet ligger i linje med ledningens bild av behovet av sjuktransporter mellan Västerbergslagen och Falun, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

En mindre grupp äldre patienter, 10-20 stycken av 161, skulle dock under optimala förhållanden ha kunnat läggas in på vårdavdelning på Ludvika lasarett direkt. Platsbrist och otillräckliga vårdplaner har varit några av anledningarna till att så inte skett. Därför föreslås i den undersökning som gjorts att arbetet med att skapa individuella vårdplaner för kroniskt sjuka patienter fortsätter och intensifieras. Man föreslår också att antalet vårdplatser utökas något på Ludvika lasarett framöver för att öka möjligheterna att ta emot fler patienter i Västerbergslagen. I nuläget föreslås två platser.

-Jag har fått i uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande att skyndsamt ta fram ett underlag för beslut i denna fråga och har påbörjat det arbetet, säger Karin Stikå Mjöberg.