Nu är det hög tid att vaccinera sig mot influensa

Publicerad 18 oktober 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu har influensan nått Sverige och det är hög tid att vaccinera sig. Speciellt viktigt för riskgrupper och äldre personer. För dessa grupper är vaccinationen gratis. Nytt för i år är också att man rekommenderar även gravida från 16:e graviditetsveckan att vaccinera sig.

Här kommer fakta om influensa och alla vaccinationserbjudanden från länets vårdcentraler finns på denna sida www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Primarvard/Vardcentraler/

Fakta om influensa och influensavaccination

15/10 startade influensavaccinationen.

Influensa

Influensa drabbar oss årligen under vintersäsongen. Symtom på influensa är framför allt feber, muskelvärk, huvudvärk, hosta och snuva. Inkubationstiden (tiden från smitta till sjukdom) är 1-3 dygn. Smittsamheten varar under 3-4 dygn. Sjukdomen varar som regel 7-10 dygn.

Smittämnet finns i svalget hos den sjuke och sprids främst som droppsmitta men även som kontaktsmitta. Smittsamheten är hög.

Under influensasäsongen ses en klar överdödlighet hos framför allt äldre personer och personer med hjärt- eller lungsjukdom. I ett globalt perspektiv insjuknar 5-15 procent årligen i influensa och 250 000–500 000 dör varje år till följd av influensa enligt WHO.

Smittskyddsinstitutet har beräknat att ca 1000 personer dog förra året i Sverige till följd av influensa. Detta skulle motsvara ca 30 dödsfall i Dalarna.

Influensavaccination

Man måste vaccinera sig varje år för att upprätthålla ett skydd mot influensa

I Sverige rekommenderar vi de personer som riskerar att få en allvarlig komplikation (framför allt lunginflammation) eller dö i influensa att vaccinera sig. Riskgrupperna är personer över 65 år, personer med hjärt- eller lungsjukdom, astma, nedsatt immunsystem, med kraftig övervikt, barn med flerfunktionshandikapp, personer med nedsatt immunförsvar, allvarliga kroniska sjukdomar och gravida. För dessa grupper är influensavaccinationen gratis i Dalarna.

Nyhet för i år är att man rekommenderar alla gravida i 2:a och 3:e trimestern att vaccinera sig då man sett att de kan få en allvarlig sjukdom

Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar, som lunginflammation och att behöva sjukhusvård, minskar också.

43 procent av personer över 65 år i Dalarna vaccinerade sig mot influensa förra säsongen, vilket ungefär motsvarar riksgenomsnittet. WHO:s rekommendationer är att minst 75 procent av befolkningen över 65 år skall vara vaccinerade.

Influensavaccinet är ett säkert vaccin. Vaccinet ger få biverkningar och vanligast är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Är man äggallergiker bör man inte vaccinera sig med det vanliga influensavaccinet då det odlas fram på ägg.

Man har inte sett någon koppling mellan narkolepsi ("sömnsjuka") och säsongsinfluensavaccin på samma sätt som man gjort med vaccinet mot svininfluensa (Pandemrix).