Nu införs ett nytt gemensamt journalsystem i primärvården

Publicerad 19 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu och några veckor framöver pågår införandet av ett nytt journalsystem i primärvården i Dalarna. Det innebär att både primärvården och specialiserade vården får samma journalsystem, vilket underlättar kommunikationen, remisshanteringen etc. Det innebär också en högre patientsäkerhet.

Under 2012 infördes journalsystemet TakeCare inom hela den specialiserade vården. Nu har turen kommit till primärvården. Den 16 april startade vårdcentralerna i Södra Dalarna, Västerbergslagen samt Orsa och Rättvik. Den 23 april startar resterande vårdcentraler förutom Sälen/Lima som startar den 2 maj.

I och med detta så har Landstinget Dalarna nu ett gemensamt journalsystem för både specialiserad vård och primärvård.

- I samband med införandet kan det vara något svårare att komma fram på telefon och vi har färre mottagningstider, men vi arbetar för att störningarna inte ska bli för omfattande, säger Lisbeth Isaksson, verksamhetschef för primärvården i Falun.
- Vi prioriterar akut sjuka patienter och övriga kan få vänta något längre. De som behöver förnya sina recept bör vara ut i god tid, fortsätter hon.