Nu släpps kulturrapporten ”Upplev Kultur var dag”

Publicerad 16 mars 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Media är välkommen att närvara vid rapportsläpp av ”Upplev Kultur var dag” - om design och arkitekturs roll i regional kulturpolitik.

Kan design och arkitektur vara en del av den regionala kulturpolitiken? Vill de vara en del? Hur skulle det i så fall gå till?

Välkomna till rapportsläpp av "Upplev kultur var dag", som är konsult Mats Svegfors resultat av uppdraget att ur ett nationellt och regionalt perspektiv undersöka hur designoch arkitektur kan stärkas och utvecklas.

Tid och plats
Rapporten presenteras onsdag den 18 mars kl 16-18, på Arkitektur- och designcentrum (ArkDes), Skeppsholmen, Stockholm.

Program

  • Kerstin Brunnberg, VD på ArkDes hälsar välkommen.
  •  Ewa Kumlin, VD på Svensk Form och initiativtagare till förstudien berättar om
     utmaningarna som föranlett den.
  •  Mats Svegfors föredrar rapporten och sina slutsatser från arbetet.
  •  Svensk Forms regionalavdelningar deltar i paneldebatt kring de yrkesverksammas förutsättningar inom områdena.

Bakgrund till rapporten

Design och arkitektur (och ibland frånvaron av den) har format det samhälle vi lever i och har stor betydelse för om vi trivs, är stolta över och vill bo kvar i vår närmiljö. Design och arkitektur berör alla medborgare och är en kulturform alla tar del av.

Design och arkitektur har inte alltid setts som självklara kulturområden, utan som områden som ligger nära näringslivet och inte i första hand är beroende av statligt eller regionalt stöd. Design och arkitektur inverkar starkt på samhället, både konkret i utformandet av gemensamma miljöer och mer subtilt i hur det formar attityder och människosyn i samtiden. Från ett strikt närings- eller lönsamhetsperspektiv är detta inte så intressant, men ur ett medborgarperspektiv är det angelägna frågor för samhällsutvecklingen och kulturlivet. En strategi för design- och arkitekturområdet skulle kunna stärka sektorn, öka möjligheten till direktdialog samt bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen både, regionalt och nationellt.

Med dessa ansatser genomfördes under hösten 2014 förstudien ”Stärkt nationell infrastruktur för design- och arkitekturområdet”, i samarbete mellan Svensk Form, Sveriges Arkitekter (SAR), Landstinget Västernorrland, Region Örebro och Landstinget Dalarna (projektägare). Förstudien har delfinansierats med medel från Statens Kulturråd. Rapporten är resultatet av förstudien.

För mer information, välkommen att kontakta:
Theresia Holmstedt Jensen, Landstinget Dalarna kultur och bildning,
theresia.jensen@ltdalarna.se, 070-539 74 17 

OSA för press: elna.lassbo@svenskform.se