Ny kollektivtrafikförvaltning från och med årsskiftet

Publicerad 30 november 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag fattades det formella beslutet om att från och med årsskiftet inrätta en ny kollektivtrafikförvaltning i Landstinget Dalarna: "Det är positivt att Landstinget Dalarna utvecklar sin verksamhet och det här är ett första steg mot att bli region 2019," säger landstingsråd Gunnar Barke (S).

Från och med årsskiftet kommer den nya kollektivtrafikförvaltningen att ansvara för planering, drift, trafikadministration och handlägga myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i Dalarna. Ett uppdrag som idag utförs av AB Dalatrafik och Region Dalarna.

– Beslutet gör att vi kan sammanfoga de sista pusselbitarna och uppnå de effekter som en förvaltning möjliggör. Med en och samma politiska styrning är målet att växla upp resurserna så att samverkan ger en bättre produkt mot resenären och en högre kostnadseffektivitet gentemot skattebetalarna, säger Bengt Benjaminsson, vd AB Dalatrafik.

Bildandet av en ny kollektivtrafikförvaltning och en kollektivtrafiknämnd är ett steg på vägen i processen att bli en region 2019. Regionbildning innebär i praktiken att Landstinget Dalarna förenas med Region Dalarna och att resurser inom regional utveckling från Länsstyrelsen Dalarna överförs till den nya organisationen.

Syftet är att den nya regionen ska ha ett samlat ansvar för det regionala utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvård, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, tillväxt, kultur och bildning.

– Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling till nytta för invånarna och näringslivet i hela Dalarna, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.