Nya siffror idag från SKL om överbeläggningar på vårdavdelningar

Publicerad 28 juni 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nya siffror idag från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om överbeläggningar på vårdavdelningar - Landstinget Dalarna är även vid denna mätning bland de bästa i Sverige

Idag kom ny statistik från SKL, som i en databas samlar uppgifter, som landstingen i hela landet rapporterar in, vad gäller överbeläggningar inom hälso- och sjukvården.

Landstinget Dalarna är även i denna maj-mätning liksom februari - april, bland de bästa i landet, genom att ha minst överbeläggningar på vårdavdelningarna. Bland de 21 landstingen/regionerna kommer Landstinget Dalarna på fjärde plats. Landstinget i Östergötland är bäst (minst överbeläggningar) medan Landstinget i Gävleborg har flest överbeläggningar.

- Det känns ju naturligtvis roligt att vi ligger bra till i denna mätning, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör och förvaltningschef för hälso- och sjukvården. Det kan vara ett bevis på att alla aktörer i vårdkedjan med sina olika roller, t.ex. Dalarnas kommuner, tar sitt ansvar för sina patienter. Det är också ett bra betyg när det gäller att arbeta med patientsäkerhet.

- Det är visserligen svårt att dimensionera antalet vårdplatser exakt så det motsvarar behovet, men detta är ändå ett bevis på att vi ligger relativt sett på rätt nivå, tillägger hon.

- Det är också bra att detta mäts regelbundet så vi kan följa utvecklingen. Vi vet att vi ibland har besvärande överbeläggningar på t.ex. intensivvårdsavdelningen, IVA i Falun, och nu har vi underlag för fortsatta analyser, avslutar hon.

SKLs mätning från februari - maj finns att läsa här:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/resultat-och-matningar/overbelaggningar/overbelaggningar-maj-2013