Nybyggnadsprojekt på Falu lasarett miljöcertifieras

Publicerad 22 april 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Två av Landstinget Dalarnas nybyggnadsprojekt har miljöcertifierats enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad via Sweden Green Building Council. Projekten det handlar om är Falu lasaretts vårdbyggnad Dahlska huset samt en ny ambulansstation på samma anläggning.

Dahlska huset och ambulansstationen är de första vårdbyggnaderna i landet som certifieras enligt högsta miljöklass i Miljöbyggnad.

– Vi projekterar alla våra nybyggnationer för en mer effektiv energianvändning och sundare innemiljö, samt ställer tydliga krav på de byggmaterial som används. Det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt med miljöarbetet. Vi är särskilt stolta över att ha nått den högsta nivån enligt Miljöbyggnad eftersom projekten både till sin omfattning och komplexitet innehåller stora utmaningar, säger Jan Sjöberg, fastighetschef Landstinget Dalarna.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

– Certifiering genom Miljöbyggnad är ett bra sätt att försäkra oss om att vi arbetar på rätt sätt. Landstinget var tidigt ute med att ta beslut om att följa kriterierna för miljöbyggnation, säger Martin Ullgren, byggprojektledare Landstinget Dalarna.

Dahlska huset, som har byggts i ett centralt läge på Falu lasarett, omfattar 23 000 kvm bruksarea. Inflyttning skedde under augusti 2013. I dagsläget är kvinnokliniken, neonatalavdelningen, kirurgkliniken och akutmottagningen verksamma i huset.

Den nya ambulansstationen på Falu lasarett omfattar 1 800 kvm bruksarea. Inflyttning sker under hösten 2015.

Sweden Green Building Council är en ideell förening som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen.

Mer om Sweden Green Building Council