Nytt avtal om 24/7-tillägg i Landstinget Dalarna klart

Publicerad 17 mars 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I samråd mellan verksamhetsföreträdare, Vårdförbundet och landstingsledningen har den nya ersättningsmodellen för natt- och helgarbete blivit klart under tisdagen den 17 mars.

Avtalet omfattar de verksamheter som bedrivs 24/7, det vill säga dygnet runt, året runt. Det är ett ensidigt arbetsgivaravtal som slutits i samråd med verksamhetsföreträdare och Vårdförbundet.

- Vi är mycket nöjda att vi nu är klara med det här och ser det som ett stort steg åt rätt håll. Förhoppningsvis ska det underlätta i den vidare rekryteringen av sjuksköterskor – för vi behöver bli fler - men också för att stimulera våra nuvarande medarbetare att i högre utsträckning delta i natt- och helgarbete, säger Karin Stikå-Mjöberg, landstingsdirektör.

- Vi kommer naturligtvis inte att sätta oss ner och vara nöjda i och med det här, utan vi ska fortsätta med rekryteringsarbetet, med att förbättra arbetsmiljön och villkoren för de som redan arbetar hos oss, allt för att göra Landstinget Dalarna till en attraktiv arbetsgivare. I slutändan handlar det ju också om att ge förutsättningar till vår personal att bedriva en så god vård som möjligt.

- Vidare så har jag i dagarna fått uppdraget av politiken att snarast föra en dialog med fackförbundet Kommunal, vars medlemmar också i stor omfattning bidrar i vårt natt- och helgarbete.

Även Vårdförbundet välkomnar den nya modellen:

- Vi är nöjda med att ha fått till det här avtalet idag, det har skett i god anda och samförstånd mellan landstingsledningen, verksamheterna och vårt förbund. Vi hoppas att avtalet ska kunna bidra till att göra det bättre för vårdpersonalen. Både att de kan bli fler genom rekrytering av nya medarbetare, men även får en möjlighet att kunna ta ledigt genom ersättningen, för exempelvis återhämtning, säger Kerstin Erlandsson, ordförande i Vårdförbundet avdelning Dalarna.

Landstinget Dalarnas avtal om 24/7-tillägg kommer att gälla tills dess att ett centralt nationellt avtal mellan Vårdförbundet och SKL tagits fram.

De stora dragen i avtalet är klara men själva beslutet är inte påskrivet och klart på detaljnivå - se bifogat dokument.

Beslut 24/7-tillägg (pdf-fil)