Ökad tillgänglighet när Folktandvårdens kliniker slås ihop

Publicerad 9 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med årsskiftet slås Folktandvården Kvarnsveden och Folktandvården Borlänge Sjukhus samman och byter namn till Folktandvården Domnarvet. Det enligt beslut av tandvårdsnämnden i Landstinget Dalarna.

Vid tandvårdsnämndens sammanträde i oktober 2015 togs ett inriktningsbeslut om att arbeta för sammangående av kliniker på de orter där det finns mer än en folktandvårdsklinik. I Borlänge finns idag tre kliniker: Folktandvården Jakobsgårdarna, Kvarnsveden och Borlänge sjukhus.

Från och med årsskiftet slås Folktandvården Kvarnsveden och Folktandvården Borlänge sjukhus samman och lokaliseras till kliniken på Borlänge sjukhus. Samtidigt byter man namn till Folktandvården Domnarvet för att bättre harmonisera med namnet Domnarvets vårdcentral som är belägen på Borlänge sjukhus. Detta beslutades på tandvårdsnämndens sammanträde i tisdags.

Genom att koncentrera två klinikers verksamheter till en, vinner man möjligheten att attrahera nya medarbetare och ge bra handledning. Klinikerna kommer att ingå i ett skiftgångskoncept. Det innebär mer effektivt utnyttjande av lokalytan och bättre tillgänglighet för kunderna med ökade öppettider. Konceptet har redan testats i Avesta och erfarenheten från Avestamodellen är att medarbetarna upplever ökad trivsel och bättre arbetsförhållanden.

- Det här är en satsning som ökar tillgängligheten för våra kunder genom bland annat ökade öppettider. Vi har idag dessutom svårigheter att rekrytera nya medarbetare till Borlänge och att tillhandahålla bra handledning till nyutexaminerade tandläkare. Genom att slå ihop klinikerna får vi mindre sårbarhet för vakanser och större möjligheter till handledning och samarbete, säger Elin Norén (S), ordförande i tandvårdsnämnden.

I förlängningen är tanken att även Folktandvården Jakobsgårdarna ska slås samman med det som kommer att bli Folktandvården Domnarvet. Planen för den sammanslagningen ligger för genomförande årsskiftet 2019/2020.