Operationer av cancersjuka ska prioriteras

Publicerad 26 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kirurgklinikerna i Falun och Mora kommer från och med måndag att prioritera operationer av cancersjuka och patienter med tidskritiska sjukdomar: "Det är ett allvarligt läge och nu måste vi ta gemensamt ansvar för att komma tillrätta med det här," säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter.

Under en längre period har Kirurgkliniken i Falun haft hög arbetsbelastning. Ett 20-tal vårdplatser är stängda på grund av sjuksköterskebrist och i dagsläget saknas tio sjuksköterskor. Det har varit en period av överbeläggningar och patienter med extra långa vårdtider och omfattande vårdbehov.
För att möta problemen har en genomlysning gjorts. Den visar att cancerpatienter och patienter med tidskritiska sjukdomar får vänta för länge på operation på grund av bristen på vårdplatser. Nu måste effektiva åtgärder vidtas.
– Nu ska vi prioritera cancersjuka och patienter med tidskritiska sjukdomar, säger Tomas Riman.
Två handlingsplaner har därför tagits fram av landstingsledningen med både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder.
Den ena handlingsplanen rör bemanning, arbetsmiljö och rekrytering. Den andra handlingsplanen innehåller åtgärder för att öka antalet operationer för de prioriterade patienterna genom att bereda fler vårdplatser. För att göra det kommer samtliga slutenvårdsavdelningar att behöva ta emot "satellitpatienter" från kirurgen. Dessutom kommer en del operationer som inte är lika brådskande inom kirurgi, ortopedi och gynekologi att kortsiktigt behöva skjutas fram.
Omprioriteringen av operationer i Falun och Mora rör samtliga: kirurgi, ortopedi, gynekologi och öron- näsa- och halssjukvård. Redan nästa vecka ska man börja arbeta med prioriterade operationer.
Inför nästa sammanträde i landstingsstyrelsen ska tjänstemannaledningen även se över möjligheten till externa vårdköp.
Den politiska ledningen från såväl rödgrön majoritet som Sjukvårdsalliansen och Centern är särskilt informerade och står samfällt bakom åtgärderna.
Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.

För mer information kontakta:

Tjänstemannaledning:

Karin Stikå-Mjöberg, Landstingsdirektör, 070-686 38 20

Tomas Riman, Divisionschef kirurgi, 072-533 07 60

Politisk ledning och opposition:

Gunnar Barke (S), Landstingsstyresens ordförande, 070-218 56 31

Maja Gilbert Vestholm (V), Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-540 74 07

Ulf Berg (M), Landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande, 070-250 43 40

Elin Norén (S), Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande, 070-288 13 60

Lena Reyier (C), ledamot Landstingsstyrelsen och  Hälso- och Sjukvårdsnämnden,

070-576 29 68