Ortopeden satsar på utbildningsavdelning

Publicerad 6 mars 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Andreas Ryde och Henrietta Forsman, ortopeden Falu lasarett.

En avdelning med ”handplockade” patienter, handledarstöd och utmanande pedagogisk miljö. Det är visionen när ortopedkliniken på Falu lasarett nu jobbar för att starta upp en utbildningsavdelning för sjuksköterskestudenter.

På avdelning 18 på ortopedkliniken på Falu lasarett kommer studenterna att möta och vårda patienter från den ordinarie planerade och akuta verksamheten.

-Det blir som en liten klinik i kliniken kan man säga, med specifika studentsalar där studenterna kan fokusera på ett mindre antal patienter. Det skapar förutsättningar för en god pedagogisk plattform, säger Anderas Ryde, studentansvarig sjuksköterska vid ortopedkliniken på Falu lasarett.

Tanken är att göra studenterna så självständiga och självgående som möjligt genom att, under handledning, ge dem möjlighet att delta i alla arbetsuppgifter som ingår i ortopedisk verksamhet. Tid för reflektion och utvärdering av det jobb man gör kommer också ingå som en viktig del i utbildningssatsningen.

-I förlängningen hoppas vi kunna starta upp ett tvärprofessionellt samarbete på utbildningsavdelningen där studenter som läser till läkare, sjukgymnaster och undersköterskor kan ingå, säger Henrietta Forsman, klinisk lektor på Högskolan Dalarna och ortopedkliniken som jobbar med överbryggningen mellan högskolan och klinisk verksamhet.

I och med att man nu vill starta upp en utbildningsavdelning behövs fler sjuksköterskor med intresse och kompetens för handledning, och rekryteringen pågår för fullt.

-De handledare vi har idag är mycket omtyckta och kompetenta och kommer att vara ett bra stöd. Det kombinerat med den unika utbildningsavdelning vi erbjuder tror vi ger de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb, säger Andreas Ryde.

Under förutsättning att man lyckas rekrytera de medarbetare man behöver är planen att starta upp utbildningsavdelningen i höst.