Osteoporos och artros - vad är modern behandling?

Publicerad 20 augusti 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inbjudan till öppen föreläsning den 25 augusti.

Den 24-28 augusti arrangeras Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte i Falun. Ortopeder från hela landet samlas under veckan till möten och föreläsningar på Lugnet. På tisdagskvällen ordnas med anledning av denna vecka också en öppen föreläsning under rubriken "Artros och Osteoporos – vad är modern behandling ?"

- Alla intresserade har här möjligheten att få komma och lyssna till de senaste rönen om dessa idag mycket vanliga sjukdomar, säger Bengt Erik Larsson, överläkare på ortopedkliniken i Falun.

- Vad vet vi om orsakerna till artros och osteoporos hur behandlar vi idag bäst? Är operation eller medicinering enda behandlingen - eller är en bra sjukgymnastledd träning ett alternativ? är frågeställningarna som tas upp under föreläsningen.

Föreläsare under kvällen är Britt-Marie Wåhlin-Nyhäll, överläkare vid Reumatologkliniken Falun, Dan Rösmark, överläkare vid Ortopedkliniken Falun och Renée Carlberg, sjukgymnast vid Primärvårdsrehab Falun.

Tid och plats: tisdag den 25 augusti, kl. 18-20, i Lugnetkyrkan, Falun. Fri entré.

Ytterligare frågor besvaras av Bengt-Erik Larsson Överläkare, bitr. verksamhetschef Ortopediska kliniken Falun och Ludvika, telefon 070-558 19 11

På bilden, fr.v: Föreläsarna Dan Rösmark, Britt-Marie Wåhlin-Nyhäll och Renée Carlberg.