Överenskommelse om ett 24/7-tillägg klar

Publicerad 13 mars 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläggningarna har under fredagen fortsatt i god anda mellan representanter för Vårdförbundet, representanter för Landstinget Dalarnas tjänstemannaledning samt verksamhetsföreträdare.

-Jag har idag fortsatt arbetet med mitt uppdrag från landstingsstyrelsen om att i dessa överläggningar komma överens om en gemensam väg framåt för att lösa den bemanningssituation vi har gällande sjuksköterskor, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Under fredagens överläggningar framgick att ett lokalt arbetstidsavtal i dagsläget inte går att teckna. I avvaktan på ett nationellt avtal mellan Vårdförbundet och SKL har Landstinget Dalarna och Vårdförbundet avdelning Dalarna kommit överens om att utarbeta ett 24/7-tillägg. Den innebär en ökad ersättning till sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, för helg- och nattjänstgöring. Detaljerna är inte klara i nuläget. Överläggningarna kommer att fortsätta under måndagen.

Parterna är överens om att det även är viktigt att i verksamheterna fortsätta utveckla arbetet med arbetsmiljöfrågor, god yrkesintroduktion för nya i yrket, tydliga och väl kända lönekriterier samt jobba för glesare helgtjänstgöring för medarbetaren.

Genom dessa åtgärder är man tillsammans övertygade om att det kommer att vara lättare att behålla, samt rekrytera, medarbetare.