Överläggningar mellan Kommunal och landstingsledningen

Publicerad 30 mars 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Fackförbundet Kommunals medlemmar bidrar också i stor omfattning i natt- och helgarbete. Därför har Kommunal och landstingsledningen träffats för att ha en dialog om hur undersköterskornas arbetsförhållanden och arbetsvillkor kan förbättras.

Måndagens möte beskrivs av båda parter som positivt och i god anda.

-Det är viktigt för oss som arbetsgivare att förklara hur vi ser på situationen, och inte minst ta del av hur Kommunal uppfattar läget inom hälso- och sjukvården. Utifrån det kan vi sedan tillsammans komma fram till lösningar som förbättrar undersköterskornas situation, säger landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg.

Överläggningarna med Kommunal fortsätter den 7 och 14 april. Då kommer Kommunal att presentera konkreta förslag på förbättringar och dessa förslag ska sedan diskuteras med arbetsgivaren.

-Vi vill fortsätta med konstruktiva samtal för att förbättra våra medlemmars arbetsvillkor, säger Åsa Olárs, ordföranden för Kommunal Hälso Sjukvård i Falun och Mona Månsson, ordföranden för Kommunal Hälso Sjukvård i Mora.

Det är dock inte aktuellt med något 24/7-tillägg även för undersköterskorna. 24/7-tillägget som gäller för sjuksköterskorna togs fram utifrån den akuta bristsituationen i yrkeskategorin sjuksköterskor i vårdtunga dygnet runt-verksamheter.

-Den bristen finns inte idag bland undersköterskorna. Men det är så klart viktigt att våra undersköterskor har bra arbetsförhållanden, och det är vad vi för en dialog med Kommunal om, säger landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg.

Den särskilda påfrestningen som det innebär att jobba natt och helger har landstinget mött upp genom att höja tillägget för vissa obekväma arbetstider med 30 procent från och med 1 januari 2015. Detta tillägg gäller både undersköterskor och sjuksköterskor.