Patienterna är nöjdare i Dalarna med sina akutmottagningar

Publicerad 1 mars 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag den 1 mars presenterar SKL (Sveriges Kommuner och landsting) resultatet av den nationella patientenkät som gjorts på landets samtliga 178 akutvårdsenheter. Dalarnas akutmottagningar ligger bättre till på flesta områden och är till och Sverigebäst på frågor om ”Kontinuitet och koordinering”. Inom alla parametrar är Dalarna som sämst fyra bland de 21 landstingen/regionerna.

Enkäten är en av Sveriges mest omfattande, besvarad av drygt 17000 personer från 178 akutvårdsenheter i alla Sveriges landsting och regioner.

Överlag ger patienterna ett gott betyg av sin upplevelse.

Dalarnas akutmottagningar var bäst i riket inom dimensionen” Kontinuitet och koordinering”. Övriga dimensioner där Dalarna får bra betyg är ”Respekt och bemötande”, ”Tillgänglighet” samt ”Helhetsintryck”.

Som sämst hamnar akutmottagningarna i länet på fjärde plats bland rankade 21 landsting/regioner. Det är dimensionerna ”Information och kunskap” samt ”Emotionellt stöd”.

- Vi känner oss stolta och glada över att Dalarnas akutmottagningar uppnår så fina resultat i mätningen, våra medarbetare gör ett imponerande arbete, säger de tre verksamhetscheferna på akutmottagningarna i Dalarna, samfällt. Det är Åsa Hammarbäck, Falun, Thomas Lindberg, Mora och Marie-Louise Albertsson i Avesta.

- Det som gläder oss mest är att vi har lyckats nå detta fina resultat, trots de utmaningar vi haft de senaste åren, fortsätter Åsa.

Ökat antal besökande till akutmottagningarna i kombination med vårdplatsbrist, sjuksköterskebrist och kommunernas förmåga att ta hem färdigbehandlade patienter påverkar i hög grad möjligheterna att ta hand om de akut vårdsökande.

- Det finns all anledning för våra medarbetare att känna sig stolta idag, säger Thomas Lindberg.

Resultatet visar också att Dalarna har en högre andel hänvisningar till akutmottagningar från 1177 än riket i stort, samt att fler väljer att åka till akutmottagning direkt utan föregående kontakt med vårdcentral eller 1177.

- Det är viktig information som man behöver arbeta vidare med eftersom landstinget har en strävan att styra patienterna till rätt vårdnivå, då det är bra både för den enskilda patienten och för resursutnyttjandet, avslutar Marie-Louise Albertsson.