Patienterna nöjda med Dalarnas akutmottagningar

Publicerad 14 april 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarna ligger väl till i den Nationella patientenkäten för akutmottagningar. På majoriteten av frågorna ligger Dalarna över riksgenomsnittet och på flera av dem är resultatet bland de fem bästa.

För Dalarnas del har mätningarna genomförts på akutmottagningarna vid lasaretten i Falun, Mora och Avesta. Samtliga landsting och regioner i Sverige deltog i mätningen som genomfördes under hösten 2014. Urvalsramen var patienter i alla åldrar som besökte en läkare på en akutmottagning.

Svaren redovisas i ett viktat värde, PUK, som står för Patientupplevd kvalitet.

I Dalarnas skickades 2100 enkäter ut till patienter som besökt läkare på en akutmottagning. 930 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 46,3 procent.

Dalarna ligger väl till i jämförelse med andra landsting. På majoriteten av frågorna har akutmottagningarna i Dalarna ett PUK-värde som är högre än rikets genomsnitt och på flera av frågorna ligger resultaten bland de fem bästa i landet. Resultatet är statiskt säkerställt.

-Det är glädjande att de patienter som besökt akutmottagningarna i Dalarna överlag är nöjda med den vård och det bemötande man fått. Extra roligt är det förstås för våra duktiga medarbetare på akutmottagningarna, de gör ett jättebra jobb, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna.

Nedan visas de sammanfattande frågorna (hela rapporten finns bifogad). Resultatet har även sammanställts i en Utvecklingskompass som vägledning i mottagningarnas arbete med ständiga förbättringar.

Indikator

Fråga

Landstinget Dalarna  (PUK)

Riket (PUK)

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

90

89

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

78

74

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

80

77

Tillgänglighet

Hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen?

76

67

Förtroende

*Kände du förtroende för de läkare som du träffade?

86

85

Upplevd nytta

Anser du att dina aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosedda vid ditt besök på sjukh...

84

82

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

72

69

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här akutmottagningen till andra?

89

84

Läs hela rapporten här