Patientsäker vård på Mora lasarett

Publicerad 10 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det har i olika sammanhang, från Vårdförbundet, framförts att patientsäkerheten brister på Mora lasarett, vilket det inte finns belägg för.

- Vården i Mora bedrivs på ett patientsäkert sätt och vi har inte fått några avvikelserapporter på att det inte skulle vara så, säger Bengt Malmqvist, chefläkare i Landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarna använder sig av ett systematiskt system för att rapportera avvikelser, Synergi.

-  Situationen har dock blivit mer pressad, då det råder brist på sjuksköterskor   och en del vårdplatser varit stängda på grund av vinterkräksjuka. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb att i den rådande situationen prioritera det direkt patientrelaterade vårdarbetet.

- Vi följer naturligtvis utvecklingen, men att oroa patienterna med påståenden om att man inte kan ge en patientsäker vård, finns det idag inget fog för, säger Bengt Malmqvist.