Pengar till forskning

Publicerad 19 december 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den kliniska forskningen vid Centrum för klinisk forskning (CKF) bedrivs inom många olika ämnesområden, som berör Landstinget Dalarna. Vid årets sista tilldelning beviljades sammanlagt 11 forskare/doktorander förnyat stöd.

Studier bedrivs inom tandvård, primärvård, obstetrik, psykiatri, kirurgi, infektion, reumatologi och akutsjukvård.

Följande personer har av CKF tilldelats forskningsanslag inför 2013:
Personer som tilldelats forskningsanslag

Regionala forskningsrådet (RFR) fördelar anslag till studier som bedrivs på regional nivå vilket innebär samarbete mellan minst två landsting. Till forskare verksamma i Dalarna beviljades stöd till 8 olika studier inom områdena folkhälsa, obstetrik, geriatrik, primärvård och nutrition.
Följande forskare verksamma inom landstinget har beviljats anslag från det Regionala Forskningsrådet (RFR):
Forskare som tilldelats anslag från Regionala Forskningsrådet

Mer information om CKF och kontaktuppgifter