Plantering av träd till minne av organdonatorer

Publicerad 8 maj 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Invigning av minnesträd för avlidna organdonatorer vid Falu lasarett.

Fredagen den 8 maj planterades ett minnesträd för de patienter som avlidit på Falu lasarett och donerat sina organ.

Trädet ska ses som en symbol för de människor som har donerat organ och genom sin gärning gett nytt liv och/eller räddat liv.

-Organdonation är en viktig fråga som vi hoppas kunna uppmärksamma genom planteringen av detta träd. Det viktigaste syftet är dock att minnas de människor som donerat organ och som på så sätt bidragit till andra människors fortsatta liv och hälsa, säger Pehr Guldbrand, chefläkare.

Medverkade vid minnesstunden gjorde även Anders Gedin, donationsansvarig läkare, Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska samt Margaret Linder, nyligen pensionerad överläkare i njurmedicin och aktiv medlem i föreningen "Livet som gåva". Även anhöriga till organdonatorer som avlidit samt patienter som fått donerade organ hade bjudits in.

Efter några inledande ord och musik invigdes så trädet, som är en magnolia och är placerat utanför sjukhusbiblioteket.

-Den är ju lite ovanlig på de här breddgraderna men vår trädgårdsmästare tror att den har goda förutsättningar att växa här, säger Pehr Guldbrand.

Det finns idag för få organdonatorer i landet. I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ. Främst handlar det om njurar. Väntetiden för att få ett nytt organ är varierande, men det är inte ovanligt att det kan ta två till tre år.

-Att ta ställning för eller emot organdonation är viktigt eftersom det underlättar för de närstående så att de slipper fatta beslutet åt dig. Genom att säga ja till organdonation kan du hjälpa upp till åtta svårt sjuka människor till ett fortsatt liv efter din död, säger Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska på Falu lasarett.

Åtta av tio svenskar säger sig vara positiva till organ- och vävnadsdonation, men endast hälften har gjort sin vilja känd genom att informera sina närstående, anmäla sig till Donationsregistret eller fylla i ett donationskort.

Anmäl dig till Donationsregistret