Positivt med telefonstöd till mammor med för tidigt födda barn

Publicerad 15 januari 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Resultaten i en ny avhandling visar att telefonstöd efter utskrivning från neonatalavdelning upplevs attraktivt av mammor till för tidigt födda barn. Mammor som blev uppringda var mindre stressade och kände sig stärkta som mammor jämfört med kontrollgruppen. – Dock påverkades inte amning av det proaktiva stödet, säger Jenny Ericson, barnsjuksköterska på Falu lasarett och forskare vid CKF och Uppsala universitet som står bakom avhandlingen.

Att bli mamma till barn som föds för tidigt (född före 37 graviditetsveckan) och som vårdas på neonatalavdelning kan vara stressande och även påverka den känslomässiga processen i att bli mamma. Första tiden hemma efter utskrivning från neonatalavdelningen har av många mammor beskrivits som påfrestande med amningsproblem, känsla av att vara ensam och brist på stöd.

Syftet med avhandlingen var att undersöka amningsförekomst hos för tidigt födda barn och utvärdera effekter av proaktivt telefonstöd. Att utvärdera amningsstöd och följa amning hos för tidigt födda barn under första året är unikt.

– Vi undersökte också amningsdurationen och riskfaktorer för att sluta amma upp till 12 månader efter förlossningen, säger Jenny Ericson.

Jenny Ericson och hennes kollegor undersökte om ett personcentrerat proaktivt telefonstöd de första 14 dagarna efter utskrivning från neonatalavdelning skulle öka andelen enbart ammade barn, mammans tillfredsställelse med amning, anknytning, livskvalitet och minska föräldrastress. I studien medverkade 493 ammande mammor och 547 för tidigt födda barn som följdes under 12 månader. Det proaktiva telefonstödet minskade föräldrastressen och egenmakten ökade hos de mammor som fick proaktivt telefonstöd, vilket är positivt för mor-barn relationen och kan öka mammans egna resurser. Däremot påverkades inte amning.

Resultaten visade också att den största riskfaktorn för att sluta amma under barnets första år var delvis amning vid utskrivning från neonatalavdelningen. En låg utbildningsnivå hos mamman och en lång vårdtid på neonatalavdelningen ökade också risken att sluta amma. Detta tyder på att om man stöttar mammor att amma helt kan det främja amningsdurationen.

– Det är dock viktigt att stötta amning utan att pressa mamman att amma, säger Jenny Ericson.

I denna studie var andelen mammor som ammade helt 82 % vid utskrivning, 58 % åtta veckor efter utskrivning, 23% vid 6 månader och 21 % delammade vid 12 månader.

Avhandlingen "Breastfeeding in mothers of preterm infants – prevalence and effects of support" försvaras kl 09.00 18 januari 2018 i föreläsningssalen, Falu lasarett.

Kontaktperson

Jenny Ericson, barnsjuksköterska och doktorand
Centrum för klinisk forskning Dalarna
Epost: jenny.ericson@ltdalarna.se
Tel: 070-788 35 32