Beredskap för konsekvenser av företagsrekonstruktion

Publicerad 14 februari 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den privata vårdcentralen Läkarhuset (Sensia och Dalarnas Familjeläkare AB ) i Borlänge har försatts i företagsrekonstruktion. – Verksamheten kommer fortgå precis som tidigare men vi har en beredskap för att ta hand om berörda patienter vid en eventuell konkurs, säger landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg.

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Totalt kan cirka 13000 patienter komma att beröras. För tillfället innebär rekonstruktionen inga förändringar för Landstinget Dalarna.
– Det är en försiktig optimism i bolaget och man tror att man ska hålla Dalarnas Familjeläkare AB på fötter, men vi förbereder oss på att möta de behov som kan uppstå vid en konkurs, säger Karin Stikå-Mjöberg.
 
Landstinget Dalarna har löpande dialog med Dalarnas Familjeläkare AB om situationen. Fokus är på att lösa detta på ett bästa möjliga sett för de patienter som kan komma att beröras vid en eventuell konkurs.