Samarbetet föreslås upphöra kring företagshälsovård mellan landstingen i Gävleborg och Dalarna

Publicerad 24 januari 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

GävleDala Företagshälsa ägs av landstingen i Gävleborg och Dalarna och styrs av en gemensam nämnd.

- Vi har haft ett utmärkt samarbete, men på senare år har vi börjat utvecklas åt olika håll i dessa frågor, säger Ingalill Persson (S) och Eva Tjernström (S), ordförande för landstingsstyrelserna i Dalarna respektive Gävleborg, i ett gemensamt uttalande. Landstingen i Gävleborg och Dalarna har sedan 1999 valt modellen med en gemensam företagshälsovård, som ska ge chefer och medarbetare stöd i deras arbete för att skapa en bra arbetsmiljö. Formellt är GävleDala Företagshälsa placerad som en förvaltning inom Landstinget Gävleborg, men verksamheten bedrivs både i Dalarna och Gävleborg.

Sammanlagt arbetar nära 40 personer på GävleDala Företagshälsa, cirka 25 personer i Gävleborg och 15 i Dalarna.
- Vi har en ny organisation i Landstinget Dalarna och där behovet av företagshälsovård har förändrats. Därför behöver vi även se över hur vår företagshälsovård ska se ut framöver, säger Ingalill Persson.

Frågan ska nu beredas och hanteras i landstingens politiska organ och beslut fattas slutligen i respektive landstingsfullmäktige. Uppsägningstiden för samarbetsavtalet mellan Dalarna och Gävleborg löper på tolv månader.