Driftstörningar i journalsystem

Publicerad 19 juli 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag har landstingets journalsystem för hälso- och sjukvården, Take Care, drabbats av driftstörningar. Personalen kan läsa informationen i systemet, men medan felsökningen pågår går det inte att dokumentera och lägga till ny journalinformation i det. Det får man lösa manuellt så länge.

- Det är självklart inte bra, men vi gör allt för att lösa problemet på såväl kort som lång sikt, säger Jens Bergqvist, IT-direktör i Landstinget Dalarna. Han har personlig kontakt med leverantörens ledning och de som arbetar operativt med händelsen.
- Vi har även uppmanat personalen i sjukvården att använda de manuella och alternativa rutiner som står till buds och som ska användas vid eventuella driftstopp, fortsätter han.
Driftstörningarna kan innebära att det blir längre väntetider under dagen på vårdcentralerna, mottagningar och kliniker.
- Förhoppningsvis så löser leverantören problemet under eftermiddagen idag, så att det inte behöver innebära några patientsäkerhetsrisker, säger Bengt Malmqvist,  chefläkare och medicinsk rådgivare i landstinget.