Rättspsykiatrin storsatsar på rekrytering

Publicerad 26 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

- För att vi ska kunna fortsätta ge en god och säker vård till våra patienter och erbjuda våra medarbetare en bra arbetsmiljö så behöver vi göra satsningar, säger Per Söderberg, divisionschef för Psykiatriska specialiteter.

Situationen är allvarlig eftersom det är stor brist på sjuksköterskor på Rättspsykiatriska kliniken i Säter. Bristen på sjuksköterskor äventyrar både arbetsmiljö och patientsäkerhet och det blir svårare att planera verksamheten.

Därför har Rättspsykiatriska kliniken nu arbetat fram en plan med åtgärder för att behålla de medarbetare man har idag men också rekrytera nya. Åtgärdsplanen består bland annat av rekryteringsbonusar, start- och flyttbidrag och regionvårdstillägg. Man ser också över och förbättrar introduktion, inskolning och handledning.
- Det är verkligen utvecklande och på många sätt utmanande att arbeta inom rättspsykiatrin, och därför är introduktion, inskolning och handledning extra viktigt, säger Per Söderberg.

Satsningen kostar under det första året cirka två miljoner kronor.
- Samtidigt fasar vi ut dyra stafettlösningar och på sikt får vi en hållbar bemanningssituation, säger Per Söderberg.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter har under en längre tid haft svårt med bemanningen, främst när det gäller sjuksköterskor. Kliniken har under en lång tid täckt upp vakanserna med hjälp av hyrsjuksköterskor. En lösning som inte är hållbar i längden.
- Det blir väldigt dyrt att använda hyrsjuksköterskor. Har vi egna sjuksköterskor kan vi använda våra resurser på ett mycket bättre sätt. Dessutom får vi bättre kontinuitet i vården, säger Per Söderberg.

Handlingsplan kompetenssäkra RPK

Tillämpningsanvisningar till rambeslut