SHV Holding AB och Dalarnas Familjeläkare AB i företagsrekonstruktion

Publicerad 19 februari 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

SHV Holding AB, Sensiakoncernens moderbolag, och Dalarnas Familjeläkare som driver Vårdcentral Läkarhuset i Borlänge, har beviljats företagsrekonstruktion.

(OBS! I dagsläget ges inga övriga kommentarer från Landstinget Dalarna utöver pressmeddelandet nedan.)

- Som tidigare meddelats så kommer verksamheten vid vårdcentralen tills vidare att fortgå precis som vanligt. Landstingets ledning har under dagen haft ett gemensamt möte med Sensia, där vi har delgetts information och haft en dialog om utvecklingen, säger Karin Stikå-Mjöberg, landstingsdirektör.
- Båda parter har naturligtvis fokus på patienterna i första hand.

Johan Bennarsten, koncernchef för Sensia, framför att det inte finns anledning till oro på grund av rekonstruktionen.
- Rekonstruktionen kommer inte att påverka den dagliga verksamheten för vare sig anställda, patienter eller kunder. Vårdcentralen i Borlänge är öppen som vanligt och tar emot alla patienter på samma sätt som tidigare.
- Syftet med rekonstruktionen är att skapa en ny och ekonomiskt sund plattform för verksamheten i Sensiakoncernen så att den kan drivas vidare utan förändringar för anställda och patienter.

Företagsrekonstruktionen förväntas ta 3 månader. Både Landstinget Dalarna och Dalarnas Familjeläkare AB framhåller vikten av att föra en löpande dialog under tiden för företagsrekonstruktionen.
- Vi har inga ytterligare kommentarer i dagsläget, utan vi avvaktar utvecklingen i företagsrekonstruktionen som ska vara klar i juni , säger Karin Stikå-Mjöberg.

För mer information: www.carler.se