Samordning av geriatriska vårdplatser över sommaren

Publicerad 6 maj 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Borlänge sjukhus och Falu lasarett samordnar de geriatriska vårdplatserna över sommaren. Det innebär att personal och patienter i Borlänge flyttas till Falun den 18 maj.

På Borlänge sjukhus stängs avdelning 6, som har 12 vårdplatser, för sommaren den 18 maj. Personal och de patienter som har fortsatt behov av att ligga inne flyttas till Falu lasarett, avdelning 58.

-Det finns i dagsläget inte tillräckligt med sjuksköterskor för att hålla avdelning 6 öppen i sommar. För att upprätthålla en god och patientsäker vård tar vi till den här lösningen, säger Lotta Jansson, verksamhetschef Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borlänge Falun Säter.

De geriatriska vårdplatserna samordnades på liknande sätt redan förra sommaren, med positivt resultat. I utvärderingen som gjordes framgick att både personal och patienter upplevde att flytten hade fungerat bra.

-Vi har förståelse för om man som patient eller anhörig kan uppleva olägenheter med att behöva åka till Falun istället för Borlänge, men i det här fallet har det fått vägas mot vårdbehovet hos patienterna som måste fungera på ett tillfredsställande sätt, säger Lotta Jansson.

Fram till midsommar hoppas man kunna hålla 24 vårdplatser öppna, därefter minst 16 vårdplatser under de åtta följande sommarveckorna.