Satsning på att rekrytera allmänläkare

Publicerad 22 mars 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingets politiska ledning ger nu ett uppdrag till förvaltningschefen för hälso- och sjukvården och tillika landstingsdirektören Karin Stikå Mjöberg att komma fram med en både strategisk och konkret handlingsplan för att uppnå en tillfredsställande och stabil läkarbemanningssituation för primärvården i Dalarna. Uppdraget ska inledas under våren och en handlingsplan ska finnas framme i slutet på oktober 2012.

Primärvården i Dalarna har en problematisk läkarbemanningssituation, såväl nu som i ett framtidsperspektiv. Det finns betydande vakanser i storleksordningen 40 procent utifrån budgeterad nivå.

Däremot är rekryteringssituationen för utbildningsläkare god med jämförelsevis många anställda. Det kompenserar delvis bristen, men kräver också ett stort handledarbehov. I övrigt kompenseras bristen av bemanningslösningar med så kallade stafetter, vilket är nödvändigt, men på sikt bör det minskas med hänsyn till kostnader för landstinget och kontinuitetsbrist för patienterna.

I november ska uppdraget redovisas för landstingsstyrelsen.