Spelar ett par dagars svält någon roll?

Publicerad 19 november 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Måndagen den 19 november, genomförs en dag med nutritionsaktiviteteter på länets samtliga sjukhus i syfte att belysa undernäring och påvisa vilka insatser som man kan göra för att motverka undernäring.

Undernäring är vanligt på sjukhus och ungefär var fjärde patient som vårdas på sjukhus är undernärd. Dagen vänder sig till personal, patienter och besökare på våra lasarett.

Risken att drabbas av sjukdom och/eller funktionsnedsättning ökar vid stigande ålder. Undersökningar visar att cirka 30 procent av alla svenskar över 70 år är undernärda eller riskerar att bli det. Andelen är störst på äldreboende och sjukhus. Numerärt sett bor dock de flesta undernärda svenskarna i hemmet.

I samband med sjukdom är det vanligt att man får nedsatt aptit och att man minskar i vikt. En ofrivillig viktminskning är alltid olämplig, eftersom risken för infektioner ökar, risken för fall ökar och förmågan att läka sår försämras. Man blir trött i både kropp och själ och det är lätt att komma in i en ond cirkel, där tröttheten gör det ännu svårare att klara av att äta den mat man behöver.

På lasaretten i Avesta, Ludvika, Falun och Mora kommer det måndagen den 19 november att genomföras olika aktiviteter, i entréerna, på flera avdelningar och kök, för att belysa vad man kan göra för att motverka undernäring på olika sätt.

För mer information kontakta dietisterna:

Avesta lasarett: Marie-Kristine Gustafsson eller Anneli Eriksson
0226-49 61 09 eller 0226-49 62 99

Ludvika lasarett: Linnea Nallgård eller Gunilla Lidén
0240-49 53 43 eller 0240-49 50 39

Falu lasarett: Annika Nilsson, Britt-Maria Johansson, Stig Mattsson, Maria Enberg eller Anna-Lena Selgeryd 023-40 23 52

Mora lasarett: Anna Sjödin, Birgitta Modig eller Inger Nygårds
0250-49 32 58, 0250-49 32 59 eller 0250-49 31 06