Stora konsekvenser för Landstinget Dalarna om fackförbundet Kommunals strejk bryter ut

Publicerad 26 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hantering av konflikten internt i Landstinget Dalarna: Landstinget Dalarna har bildat en konfliktgrupp som träffas regelbundet för att analysera, bedöma och förbereda åtgärder som behöver vidtas om strejken bryter ut.

Landstingets krisledningsnämnd, som består av ledamöterna i landstingsstyrelsens arbetsutskott, är också inkallad.

Landstinget Dalarna kommer att drabbas hårt om konflikten träder i kraft och dess konsekvenser kan idag vara svåra att överblicka, i form av produktionsbortfall i hälso- och sjukvården etc.

- Vi i Landstinget Dalarna ska göra allt som står i vår makt för att skydda tredje man, det vill säga våra patienter, och vi uppmanar alla att ta del av nyhetsrapporteringen som sker från förhandlingarna under helgen, säger landstingsrådet Ingalill Persson.

Varslet berör följande verksamheter i Landstinget Dalarna

Samtliga arbetstagare som arbetar på/inom/som:

 • Fornby Folkhögskola med drift- och vaktmästaruppgifter
 • Restaurang La Rätt Mora lasarett
 • Obduktionstekniker på Falu lasarett
 • Obduktionstekniker på Mora lasarett
 • Resursgruppen på Falu lasarett
 • Sterilcentralen på Falu lasarett
 • Sterilcentralen på Mora lasarett
 • Trafikövervakare på Bevakningen, landstingsservice Falu lasarett
 • Patienthotellet Ängsklockan Falu lasarett
 • Tvätten i Fredriksberg
 • Café Ventilen, landstingshuset Falun
 • Café Kalorian, hus 17, Falu lasarett

En nyanställningsblockad är också varslad. Det innebär att inga nyanställningar kommer att kunna ske överhuvudtaget för arbetsuppgifter knutna till yrkesgrupper som Kommunal traditionsenligt brukar organisera, t.ex. undersköterskor, barnskötare, vaktmästare och lokalvårdare.

Planerade operationer ställs in, endast akuta och canceroperationer genomförs

Alla planerade operationer ställs in om strejken träder i kraft. Patienterna kontaktas per telefon denna vecka och uppmanas ta del av nyhetsrapporteringen i media om konflikten bryter ut.

Berörda kliniker på Falu lasarett

 • Kirurgkliniken
 • Ortopedkliniken
 • Kvinnokliniken
 • Öron-näsa-halskliniken, ÖNH

Berörda kliniker på Mora lasarett

 • Kirurgkliniken
 • Ortopedkliniken
 • Kvinnokliniken

Om strejken bryter ut ställs operationerna in. Om parterna kommer överens innan måndag genomförs operationerna som planerat.

Planerade ögonoperationer berörs inte och kommer att genomföras, då kliniken har egen sterilverksamhet.

Sterilcentralerna vid Falu och Mora lasarett

Sterila instrument räcker i bästa fall några dygn på lasaretten. Fortsätter strejken därefter måste särskilda åtgärder vidtas..

Fredriksbergstvätten

Rena patient- och personalkläder finns tillgängliga fram till 2 maj. Fortsätter strejken därefter måste särskilda åtgärder vidtas.

Obduktionstekniker vid Falu och Mora lasarett

Vid långvarig strejk kan vissa problem uppstå.

Patienthotellet Ängsklockan i Falun

De patienter som bor där kan kvarstanna, dock utan service i form av frukost, städning och annan service. Inga nya patienter kan skrivas in på patienthotellet. Berörd klinik kommer därefter att hänvisa patienterna till alternativt boende.

Personalrestaurang Ventilen, Restaurang La Rätt och Kalorian stängs.

 

Drift- och vaktmästaruppgifter på Fornby folkhögskola påverkar inte elevernas skolgång.

 

Trafikövervakare Falu lasarett innebär att trafikövervakningen kommer att påverkas.

 

Resursgruppen

Personalen kan inte täcka upp för vakanser på andra ställen i organisationen.

Skyddsarbete

Det kan bli aktuellt att beordra skyddsarbete för att säkerställa att en viss verksamhet kan avvecklas på ett tekniskt försvarbart sätt eller för att förebygga fara för människor eller skada på egendom.
Skyddsarbete ligger närmast till hand att överväga när det gäller sterilavdelningarna och för smutstvätt som blir liggande.

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Bengt Malmqvist, medicinsk rådgivare, 070-578 42 82

Lennart Hansson-Böe, förhandlingschef, 072-578 71 64

Anders Roos, förvaltningschef Landstingsservice, 023-49 09 01

Lena Sterner, informationschef, 070-642 96 12