Störningar på akuten i Falun 11-24 januari på grund av ny ombyggnad och omflyttning

Publicerad 9 januari 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

11 januari påbörjar akutkliniken i Falun den andra evakueringen som ingår i den omfattande om - och nybyggnationen av ett nytt vårdblock vid Falu lasarett.

- Vi har levt i provisoriska lokaler sedan september 2012 och det kommer att fortsätta till hösten 2013 även om vi nu i januari får ta en del nya lokaler i besittning, säger Åsa Hammarbäck som är verksamhetschef för Akutkliniken.

- Det har tyvärr varit en stökig period, vilket säkert våra besökande har upplevt, både lokalmässigt och arbetsmässigt. Det här drabbar framför allt patienter med mindre allvarliga medicinska problem, där väntetiderna ibland blir mycket långa.

Omflyttningarna startar den 11 januari och pågår till 24 januari, då ska verksamheten vara på plats i nästa provisoriska mottagning.

- Vi ber er därför att ha tålamod och överseende med det extra krångel som själva flytten kommer att innebära, vi försöker på alla sätt att minimera de negativa konsekvenserna. Vi följer statistiken noga för att kunna se till att vi kan leverera vård med hög patientsäkerhet även under dessa omständigheter.

- Jag är också väl medveten om att denna flytt kommer i en period när vi brukar ha ett högt tryck på akutmottagningen, det är högsäsong för magsjukor och andra infektionssjukdomar som t .ex. influensa. Tiderna för omflyttningarna ligger utanför det vi kan påverka, vi är en del i ett stort byggprojekt som måste ske enligt ett noga fastställt schema.

- Jag vill dock än en gång vädja till allmänheten att man använder sig av de sökråd som man ska använda sig av. Gör man det så ökar sannolikheten att man kommer till rätt vårdnivå direkt och därmed slipper hänvisning eller långa väntetider, avslutar Åsa.

Dessa sökråd finns att läsa här:

1. Vårdcentralen
När du eller någon närstående blir sjuk och behöver råd under dagtid på vardagar, ring din vårdcentral. Distriktsläkaren eller vårdpersonal tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar eller remitterar vid behov vidare till annan specialistvård.

2. Sjukvårdsrådgivningen 1177 på webb eller telefon
Om du inte når din vårdcentral för råd kan du dygnet runt använda Sjukvårdsrådgivningen 1177 som finns på webb: www.1177.se eller telefon 1177.
Erfarna sjuksköterskor ger dig råd om egenvård samt hänvisar till vårdinrättning efter dina behov.

3. Akutmottagningen
När du behöver akut läkarvård: Ring din vårdcentral eller Sjukvårdsrådgivningen 1177 innan du åker till Akutmottagningen.
Om det är nödsituation och du eller någon närstående behöver omedelbar hjälp, ring 112.
Akutmottagningen har öppet alla dagar dygnet runt.

4. Vid nödsituation och ambulans
Ring 112