Stort förtroende för personalen på akutmottagningar - och kortare väntetider i Dalarna än i riket

Publicerad 16 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patienters förtroende för de läkare och sjuksköterskor de mött på akutmottagningar i landet är stort och majoriteten anser att de fått ett gott bemötande. Det framgår av en nationell patientenkät, som har besvarats av närmare 24 000 patienter, varav 900 i Dalarna, som besökte någon av akutmottagningarna i oktober 2012. I Dalarna är väntetiderna på akutmottagningarna kortare än i riket.

På i stort alla frågor är omdömena om akutsjukvården i Dalarna lika med eller bättre än riksgenomsnittet. Den största positiva skillnaden mot övriga riket avser tid som patienten varit på akuten. En annan fråga där Dalarna avviker positivt är om någon förklarade förskrivna läkemedel på ett sätt som patienten förstod.

- Vi vet att akutmottagningarna ibland kan upplevas som en flaskhals, med väntetider och svårt att få besked. Därför är det viktigt att lyssna på patienterna och få en bra bild av hur de uppfattar sjukvården när de har kontakt med den. Runt om i landet pågår det mycket arbete som ska leda till en bättre kvalitet och patientsäkerhet, säger Göran Stiernstedt, som är chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg.

I undersökningen uppger 78 procent i Dalarna mot 68 procent i riket att de hade tillbringat mindre än fyra timmar på akutmottagningen. 9 procent i Dalarna jämfört med 14 procent i riket uppgav att de var på akuten sex timmar eller mer. Ju kortare tid patienten hade vistats på mottagningen desto nöjdare var man som helhet.

Enkäten visar även bland annat att patienterna tycker att det är rent i lokalerna på akutmottagningarna. Men informationen kan bli bättre. Bland annat önskar patienterna mer information om eventuella varningssignaler som de ska vara uppmärksamma på när det gäller sjukdom eller behandling. Många vill också ha mer löpande information om ungefärlig väntetid för att få träffa en läkare och om i vilken ordning patienterna tas omhand.

Se resultaten på Nationell Patientenkät/Sveriges Kommuner och Landsting

Nationell Patientenkät