Sveriges bästa tvätt finns i Fredriksberg

Publicerad 18 september 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I en jämförelse som revisionsföretaget Ernst & Young har gjort så hamnar Landstinget Dalarnas egen tvätt i Fredriksberg absolut i topp.

Både privata och offentligt drivna tvätterier har ingått i en studie där man jämfört olika parametrar som till exempel ekonomi och servicenivå och fått ett totalindex. Ett 30-tal sjukhus i 17 landsting i landet har jämförts. Fem landsting tvättar i egen regi, övriga köper tjänsten av privata företag. Fredriksbergstvätten fick totalt 4,7 poäng i betyg av max 5,0. Näst bästa tvätt fick 4,32. Så betyget för Fredriksbergstvätten var sammantaget bäst i klassen.

Sveriges bästa tvätt

- Det är med stor glädje vi kan kalla oss Sveriges bästa tvätt, säger Anders Roos, förvaltningschef för Landstingsservice och Peter Ötken, chef för tvätten i Fredriksberg.
- Alla 28 medarbetare har del i den här framgången, fortsätter de.
För drygt tre år sedan startades verksamheten i Fredriksberg upp igen efter att ha varit nedlagd sedan 2001. Kostnaderna för landstinget, som köpt av privat leverantör under ett antal år, sänktes med cirka 4,6 miljoner kronor per år. Totalt kostar Fredriksbergstvätten cirka 24 miljoner kronor per år.

Hög servicenivå

Anledningen till toppbetyget de fått när det gäller sin höga servicenivå och kundnöjdheten anser både Peter Ötken och Anders Roos beror på dialogen med slutkunden och att man tänker ett steg längre hela tiden.
- Vi ser till detaljerna och helheten, menar Peter.

Kontaktperson:
Peter Ötken, tel 070-3987025

Fakta om tvätten i Fredriksberg:

Historik: Första gången tvätten startade var 1980. Hade som mest 120 anställda och drevs med treskift. Förutom landstinget så fanns även kommuner som kunder, försvaret, hotell- och restauranger i närområdet.Under 90-talet sjönk godsmängderna dramatiskt och även kommunallagen gjorde att inga externa kunder kunde tas in. Landstinget Dalarna sålde då tvätten till ett företag i Skara. Samtliga anställda följde med. Därefter såldes tvätten ytterligare en gång.

År 2001 stängdes tvätten och anläggningen stod tom.

Hösten 2007 gjordes en förstudie om att börja tvätta i egen regi igen. Detta resulterade i ett beslut i maj 2008 om att starta upp verksamheten igen. Hösten 2008 rekryterades personal. 338 personer sökte dessa 25 tjänster.
Cirka 5 ton per dag tvättas i Fredriksberg. Leveranser går till Falun varje dag, norra och södra länsdelen två gånger per vecka.