Tänk på din hälsa – behöver du vaccinera dig mot influensan?

Publicerad 2 november 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu är det hög tid att vaccinera sig för årets influensa. Om du tillhör någon riskgrupp, till exempel är gravid, över 65 år eller kroniskt sjuk, är det extra viktigt att du vaccinerar dig. Därför erbjuder vi dig gratis vaccin.

- Genom att vaccinera dig minskar du risken för att bli smittad av säsongsinfluensan. Om du ändå skulle bli sjuk gör vaccinet att symptomen blir färre och lindrigare, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Landstinget Dalarna.

Personer som ingår i riskgrupperna löper större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av influensa och man ser en klar överdödlighet hos framför allt äldre personer och personer med hjärt- eller lungsjukdom. Tidigare beräkningar visar att cirka 1000 personer dör i Sverige varje år till följd av influensa. Detta skulle motsvara cirka 30 dödsfall i Dalarna.

- Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar som lunginflammation och att behöva sjukhusvård minskar också, säger Anders Lindblom.

Säkert vaccin

36 procent av personer över 65 år i Dalarna vaccinerade sig mot influensa förra säsongen, vilket var lägre än riksgenomsnittet (50 procent). Varje år följer man upp orsaker till varför man inte vaccinerar sig och ett av skälen är att man inte litar på att vaccinet är säkert.

- Att vaccinet skulle kunna vara skadligt är en missuppfattning. Influensavaccinet är ett säkert vaccin som ger få biverkningar där den vanligaste är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Man har heller inte sett någon koppling mellan narkolepsi (sömnsjuka) och säsongsinfluensavaccin på samma sätt som man gjort med vaccinet mot svininfluensa. Alla som vaccinerar sig kan känna sig trygga med att använda vaccinet, säger Anders Lindblom.

Vänd dig till din vårdcentral

Vaccinationserbjudanden från länets vårdcentraler når du via vårdcentralernas webbsidor. Vissa vårdcentraler har drop-in-vaccinering utan tidbokning och vissa har tidbokning.

Till riskgrupperna räknas man om man

  • är äldre än 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har svårinställd diabetes
  • har nedsatt infektionsförsvar
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • har astma
  • är kraftigt överviktig
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • är gravid
  • är barn och har flerfunktionshinder