Tid och pengar sparas när landstinget direktöverför operationsdata

Publicerad 19 maj 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ökad säkerhet för patienterna, sparad tid för medarbetare inom hälso- och sjukvården och minskade kostnader för Landstinget Dalarna. Det är några av de positiva effekter som projektet med direkt överföring av operationsdata till det Nationella kvalitetsregistret SPOR innebär.

Arbetet med att koppla Landstinget Dalarna till det Nationella kvalitetsregistret för operationsvård (SPOR) påbörjades under 2014. Målet är att få ett bättre statistiskt underlag gällande operationsvård. Vad händer innan, under och efter en operation och hur påverkas patienten i olika skeden? I det nyligen avslutade projektet har all sådan data överförts direkt från landstingets operationsplaneringssystem Provisio till det Nationella kvalitetsregistret SPOR.

- Ett mål är att höja kvaliteten och patientsäkerheten och därmed minska antalet vårdskador i samband med operation. SPOR ska också främja metodutveckling och forskning och ger oss möjligheten att identifiera och bedriva förbättringsarbeten inom opererande verksamheter baserat på tillförlitliga underlag. SPOR bidrar även med att våra resultat kan jämföras med andra landsting, säger Eva Ohlsson, biträdande verksamhetschef centraloperation Falu lasarett.

Sparar tid

Tidigare hanterades all data manuellt och i flera steg. När det nu görs direkt sparas tid genom minskat antal dubbelregistreringar och risken för felregistrering. Från SPOR sammanställs data i 19 olika rapporter, exempelvis antal och typer av operationer och andel akuta och planerade operationer.

-Genom direkt överföring av data reduceras arbetet för medarbetarna och inom Landstinget Dalarna sparas cirka 2900 timmar varje år med det nya arbetssättet, säger Bengt Malmqvist, chefläkare på landstinget.

Projektet har fått en stark förankring hos de kliniskt verksamma inom landstinget. Genom att från start involvera all berörd personal i utvecklingen av det nya arbetssättet, såväl vårdpersonal som IT-avdelning, personer från SPOR-registret och registercentrum i Uppsala har arbetet förankrats under projektets gång och nyttan och möjligheterna med arbetssättet blivit tydliga.

Ökad säkerhet för patienten

Hittills har man inom Landstinget Dalarna registrerat över 17 000 operationer under perioden 1 maj 2015 till 1 maj 2016. I SPOR-registret finns totalt över 500 000 olika operationer registrerade.

-SPOR ger oss, inom vården, en enorm möjlighet att dela kunskap och öka kvaliteten och säkerheten för patienter som ska opereras. Det är ett stort steg framåt för operationssjukvården och fortsatt kvalitetsutveckling, säger Inger Mattsson, verksamhetschef centraloperation Falu lasarett.

- Detta är landstingets andra avslutade projekt med direkt datarapportering till olika kvalitetsregister. Inom Landstinget Dalarna finns en nollvision mot dubbelregistreringar och nu fortsätter arbetet mot den nollvisionen, säger Amra Halilovic, informatikstrateg.

Fotnot: SPOR (Svenskt PeriOperativt Register)