Tillfredsställande bemanning i sommar

Publicerad 10 juni 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bemanningsläget är tillfredsställande inom större delen av Landstinget Dalarnas verksamheter under sommaren 2014.

-Vi har beredskap för de patienter som kommer till oss med akuta åkommor och jobbar för att alla ska få en så god vård som möjligt. Man ska känna sig trygg som patient hos Landstinget Dalarna, säger Hans Liljeberg, samordnare på Landstinget Dalarna.

Sommaren är ju till för att njutas, men skulle olyckan vara framme eller sjukdomen trots allt slå till så står länets sjukvårdsrådgivning, vårdcentraler och sjukhus redo för den som behöver i sommar.

Avdelningen för medicin/geriatrik på Ludvika lasarett kommer att ha betydligt fler platser öppna jämfört med sommaren 2013. På motsvarande avdelning på Avesta lasarett kommer antalet vårdplatser att vara lika många som föregående sommar. På medicinklinikerna på Falu lasarett och Mora lasarett kommer antalet vårdplatser att dras ner, även om fler vårdplatser är öppna i Mora den här sommaren än den förra.

Sommarbemanningen är skör och ser ungefär ut som förra året. Läget är inte unikt för Dalarna, utan situationen delas med många andra landsting.

- Det är inget ovanligt att antalet vårdplatser dras ner under sommaren. Detta har gjorts under många år, främst inom kliniker med planerbar verksamhet. Våra medarbetare behöver en välförtjänt semester, säger Hans Liljeberg.

Att antalet vårdplatser dras ner beror bland annat på svårigheter med att rekrytera sommarvikarier, främst sjuksköterskor, och är en utmaning Landstinget Dalarna delar med många landsting i landet.

-Självklart skulle det vara önskvärt om fler vårdplatser kunde hållas öppna. Den önskan delar vi med många landsting, men vi hanterar situationen utifrån hur den ser ut och jobbar för bra vård och bra bemötande med patientsäkerheten i fokus, säger Hans Liljeberg.

Den största utmaningen för Landstinget Dalarna är att säkra den framtida kompetensen. Många medarbetare kommer de närmaste åren att gå i pension och Landstinget Dalarna kommer att ha ett stort behov av att rekrytera även i framtiden.