Unga kulturombud diskuterar på lika villkor

Publicerad 17 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 19 november arrangeras för andra året i rad Kultur Hjärta Skolas Delaktighetskonferens i Borlänge. Nytt för i år är att Dalarnas alla Elevkulturombud (EKO) ges möjlighet att möta tjänstemän, övriga kommunala representanter och politiker, och får vara med och diskutera på lika villkor.

- Att samla alla på en och samma konferens är ett sätt att skapa inflytande och delaktighet för de unga på riktigt, säger Mattias Dristig, projektledare för Kultur Hjärta Skola.

Delaktighetskonferensen 2014 har 90 anmälda varav ca hälften är Elevkulturombud (EKO) i åldrarna 10 – 15 år. Resterande är vuxna som på olika sätt arbetar inom skola, kultur och offentlig förvaltning.

- Förra konferensen låg vårt fokus på att skapa förutsättningar för att införa reellt inflytande för barn och unga tillsammans med Dalarnas 15 kommuner. Nu är vi på god väg att införa det då totalt sju kommuner har infört elevkulturombud (EKO), fortsätter Mattias Dristig.

Programmet är inriktat på demokrati, kultur- och skolutvecklingsfrågor. Förhoppningen är att Dalarnas kommuner och alla elevkulturombud får med sig mycket matnyttigt hem till arbetet i sina kommuner och att det bevisas en gång för alla att barn, unga och vuxna kan mötas för att diskutera delaktighetsfrågor på samma villkor.

Konferensen filmas för senare spridning i länet. På projektbloggen finns mer information om årets konferens och material från förra årets konferens, däribland filmer.

 

Om Kultur Hjärta Skola


Barn och unga ska kunna vara med och styra, tycka och tänka kring hur kulturlivet ska se ut i Dalarna.

I projektet jobbar vi med att skapa nya strukturer för inflytande för barn och unga över kulturområdet i hela länet. Vi testar metoder för att hitta fungerande arbetssätt där unga ges reellt inflytande att styra sitt kulturutbud och eget skapande. Vi vill samtidigt utveckla och stärka det arbete som redan pågår inom skola och lärarutbildning.

Kultur Hjärta Skola är ett av Riksteaterns regionala utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med Landstinget i Dalarna och Riksteatern i Dalarna. Projekttiden är 2013 – 2015 och mycket av arbetet sker i tät samverkan med Dalarnas 15 kommuner.