Uppföljning visar allvarliga brister hos sjukgymnaster

Publicerad 16 september 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I en nyligen gjord uppföljning gällande de sjukgymnaster/fysioterapeuter som Landstinget Dalarna anlitar pekar revisorerna på flera allvarliga brister i framför allt de privatpraktiserande sjukgymnasternas/fysioterapeuternas journaldokumentation och betalningsunderlag.

En fördjupad uppföljning, beställd av Landstinget Dalarna, har genomförts gällande ett antal av de sjukgymnaster/fysioterapeuter landstinget använder sig av. Uppföljningen omfattar totalt 12 sjukgymnaster varav 8 är privatpraktiserande. Tre är anställda i Landstinget Dalarna och en sjukgymnast arbetar på en privat vårdcentral.

Syftet med uppföljningen, som är en del i Landstingets interna och externa kontrollarbete, är att säkerställa att en god och säker vård bedrivs samt att kontrollera att utbetalda ersättningar varit korrekta.

Uppföljningen visar på ett antal allvarliga brister framför allt hos de privatpraktiserande sjukgymnasterna. Brister föreligger i varierande grad hos nio sjukgymnaster/fysioterapeuter av totalt 12 gällande journaldokumentation och betalningsunderlag. Mängden patientbesök, per patient och totalt sett, väcker också frågor. Tre sjukgymnaster/fysioterapeuter visar inte några sådana brister och godkänns. De tre är sjukgymnaster/fysioterapeuter inom hälsoval, två av dem verksamma på offentligt drivna vårdcentraler och en på en privat driven vårdcentral.

-Det är positivt att landstinget nu gjort en ordentlig uppföljning, men vi ser såklart mycket allvarligt på de brister som framkommit. Nu gäller för oss att följa upp det som framkommit i rapporten och sannolikt kommer uppföljningarna i framtiden vidgas inom denna sektor, säger Helén Kastemyr, hälsovalschef Landstinget Dalarna.

Varje sjukgymnast/vårdgivare kommer att få en individuell uppföljning av granskningsrapporten och i de fall brister föreligger, ges möjlighet till komplettering av faktaunderlaget samt självrättelse.