Upphandlingen av ambulanshelikoptern görs om

Publicerad 13 maj 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kammarrätten har i en dom ålagt Landstinget i Värmland att göra om upphandlingen gällande ambulanshelikopterverksamheten för Värmland och Dalarna.

Domen föll efter att en bortvald helikopterleverantör överklagat den dom i förvaltningsrätten som tidigare godkänt landstingets upphandling.

Upphandlingen har genomförts som en förhandlad upphandling i flera steg. Först annonserades upphandlingen ut och leverantörer bjöds in att ansöka om att få delta i upphandlingen. Därefter valdes de leverantörer ut, som skulle få lägga anbud utifrån ett utskickat förfrågningsunderlag, vilket i detta fall var tre stycken. Med anbuden som underlag genomfördes sedan förhandlingar med leverantörerna varefter en slutlig kravspecifikation togs fram och leverantörerna fick lämna in ett slutligt anbud. Något avtal är dock inte påskrivet än.

Kammarrätten menade att det tillförts skall-krav i den slutliga kravspecifikationen som borde ha varit med från början. Detta ansåg man så allvarligt att upphandlingen ska göras om, trots att inblandade leverantörer var överens om processen från början. Förvaltningsrätten delade heller inte den uppfattningen utan ansåg att upphandlingen skett enligt LOU.

För Dalarnas del räknar man med att en ny upphandling kommer att påverka tidsplanen marginellt. Totalt handlar det om cirka 40-45 dagar.

I övrigt fortsätter arbetet med etableringen planenligt för båda länens del. Den 15 maj kommer ärendet gällande att bilda ett gemensamt kommunalförbund med Landstinget Dalarna att tas upp i ett extrainsatt landstingsfullmäktige i Värmland.