Uppsala söker medlemskap i Svensk Luftambulans

Publicerad 12 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget i Uppsala län ska söka medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans där Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen ingår.

-Som förbund vill vi samverka för en snabbare, bättre och mer jämlik vård. Det är glädjande att Landstinget i Uppsala län nu vill gå med och förstärka det arbetet, säger Ingalill Persson, landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget Dalarna (S) och vice ordförande i kommunalförbundet.

Beslutet togs vid Uppsalas landstingsfullmäktige 30 september. Idag drivs ambulansflygtjänsten vid Akademiska sjukhuset genom en upphandlad tjänst av helikopter, piloter och underhåll. Landstingsfullmäktige godkände också förslaget till förbundsordning och ett samverkansavtal.

Sedan juni 2014 ingår Landstinget Dalarna och Landstinget i Värmland i ett gemensamt kommunalförbund med namnet Svensk Luftambulans. I november 2014 anslöt Västra Götalandsregionen till förbundet.

-Vi ser mycket positivt på en fortsatt utveckling tillsammans med Dalarna, Västra Götaland och vår nya medlem Uppsala. Eftersom Uppsala bedrivit ambulanshelikopterverksamhet under många år är jag övertygad om att de kommer att bidra med flera viktiga erfarenheter och kunskaper, säger Fredrik Larsson, ordförande i kommunalförbundet och landstingsråd i Värmland (M).