Urologin i länet koncentreras till Falu lasarett

Publicerad 15 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med den 26 juni koncentreras urologin i Dalarna till Falu lasarett. En fortsatt, men reducerad, urologisk verksamhet kommer att finnas på kirurgkliniken på Mora lasarett för akuta fall.

För att skapa en mer jämlik urologisk vård i Dalarna genomförs från och med den 26 juni en nivåstrukturering av den urologiska verksamheten vid Mora lasarett. Det innebär att den urologiska vården i Dalarna koncentreras till Falu lasarett.

- Urologin i Mora har inte haft någon fast urologbemanning, och har sedan årsskiftet, efter att universitetssjukhuset i Örebro sade upp ett stafettavtal, sporadiskt bemannats av stafettläkare eller tillresta urologer från Falun. Med nuvarande bemanningsläge och den höga arbetsbelastning som råder är det viktigt att prioritera urologernas kliniska arbete och minimera restiden mellan lasaretten, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter.

Huvudansvaret i Falun

Då urologerna är fortsatt få på Falu lasarett i sommar och till hösten, och urologstafetter saknas, finns inte resurser för att kunna upprätthålla en stabil urologbemanning även i Mora. Urologer från Falun eller stafetturologer kommer dock kunna schemaläggas tillfälligt i Mora även efter genomförd nivåstrukturering. Sedan årsskiftet har urologteamet på Falu lasarett haft huvudansvaret för urologin i länet.

-Det har medfört att väntetiderna till såväl urologiska mottagningsbesök som operationer i Dalarna minskat jämfört med tidigare, och vi tror att genom att koncentrera urologin ytterligare till Falun kommer de effekterna bli än mer kraftfulla, säger Tomas Riman.

Fortsatt mottagning i Mora

Mindre urologiska operationer kan fortsatt utföras på Mora lasarett, men vid större operationer eller specifika utredningar av urologiska fall ska patienten remitteras till Falun. Urologmottagningen i Mora fortsätter som sköterskemottagning och får regelbunden stöttning av urologteamet i Falun.

-Patienter kommer även fortsättningsvis att kunna behandlas för enklare urologiska åkommor i Mora, säger Tomas Riman.

Urolog är ett bristyrke nationellt, även i Dalarna. Landstinget Dalarna har dock som målsättning att på sikt ha en regelbunden urologbemanning fem dagar i veckan vid kirurgkliniken på Mora lasarett.