Var varsam vid tillagning av färsk kyckling - antalet fall med Campylobacter ökar kraftigt

Publicerad 14 mars 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Smittskyddsläkare Anders Lindblom vill uppmana till varsam hantering och noggrann tillagning av färsk kyckling. Antalet fall med Campylobacter har ökat med 42 procent i Dalarna.

- Det föreligger sannolikt en ökad risk för smitta av Campylobacter vid ovarsam hantering eller bristfällig tillagning av färskt kycklingkött säger landets smittskyddsläkare gemensamt.

I Sverige har det senaste året konstaterats en ökning av antalet inhemskt smittade med tarmbakterien Campylobacter. Vid utredning i samverkan med nationella myndigheter har framkommit misstankar om att färsk kyckling kan vara orsak till det ökade antalet sjukdomsfall.

- Kycklingkött är en känslig råvara och bör hanteras därefter. Fryst kyckling innehåller mindre mängder Campylobacter än färsk.

- Tiden utan adekvat kylförvaring och fram till tillagning ska vara kortast möjliga. Hand- och kökshygienen ska vara skärpt, säger Anders Lindblom.

Under 2016 anmäldes 329 inhemskt Campylobactersmittade i Dalarna jämfört med 277 under 2015, vilket är en ökning med 42 procent.

Läs mer om Campylobacter: