Vem vill du se som kulturpristagare i Dalarna?

Publicerad 23 augusti 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nominera till årets kulturpris. I oktober kommer Landstinget Dalarna att utse en kulturpristagare för 2017. Prissumman är på 100 000 kronor. Vem eller vilka tycker du ska få priset i år? Ta chansen att nominera dina favoriter senast den 28 september.

Landstinget Dalarnas kulturpris har delats ut sedan 1963. Enligt stadgarna ska priset tilldelas en eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Organisation eller institution som är verksam inom nämnda områden kan också tilldelas priset. Landstinget arbetar under 2016-2018 efter en kultur- och bildningsplan som lyfter sju övergripande insatsområden där kulturen och folkbildningen i Dalarna särskilt behöver utvecklas. Nominera gärna någon som särskilt bidragit till utvecklingen inom dessa områden.

Vem eller vilka tycker du är värd kulturpriset 2017? Skicka ditt förslag med motivering till landstingets kultur- och bildningsförvaltning senast den 28 september. Glöm inte att endast kulturutövare som är verksamma i Dalarna eller har annan anknytning till länet kan få priset.

Skicka din nominering senast 28 september till:

Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Dalarna
E-post: kultur@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna fattar beslut om vem som blir årets kulturpristagare. Priset delas ut i samband med landstingsfullmäktiges möte i november.