Vilija Vitkute får Landstinget Dalarnas kulturpris 2015

Publicerad 27 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kulturpris 2015 går till Vilija Vitkute, en ung visuell konstnär uppväxt i Litauen och numera bosatt i Borlänge. Hennes konst rör sig inom olika stilar och genrer såsom konstnärligt fotografi, musikvideo, performance, dans och mode i kombination med kroppskonst/body art som är hennes främsta signum.

I dag, tisdagen den 27 oktober, har kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna fattat beslut om vilka som blir årets kulturpristagare och kulturstipendiater. Stipendierna utdelas efter ansökan till personer som är bosatta inom länet eller som själva eller genom sin kulturella verksamhet har anknytning till länet.

36 ansökningar om kulturstipendiet, varav 24 kvinnor och 12 män, har inkommit. Flest ansökningar har inkommit inom de tre områdena konst (11 st), musik (5 st) och litteratur (5 st).

42 ansökningar om kulturstipendier för unga, varav 29 kvinnor och 13 män, har inkommit. Flest ansökningar är inom musik följt av dans och konst.

Landstinget Dalarnas kulturpris är på 100 000 kronor. De två kulturstipendiaterna får 50 000 kronor vardera. Det fyra kulturstipendierna för unga är på 10 000 kronor vardera. Priser och stipendium delas ut vid slutet av Landstinget Dalarnas fullmäktigemöte den 23 november. I samband med denna arrangeras även en presskonferens. Inbjudan kommer senare.

LANDSTINGET DALARNAS KULTURPRISTAGARE OCH KULTURSTIPENDIATER 2015

Vilija Vitkute, kulturpristagare 2015

Motivering
Vilija Vitkute har - bokstavligen - konsten närmast hjärtat och bjuder på ett färgsprakande, livsbejakande och visuellt originellt konstnärskap.

Landstinget Dalarnas kulturpris 2015 går till Vilija Vitkute, en ung visuell konstnär uppväxt i Litauen och numera bosatt i Borlänge. Hennes konst rör sig inom olika stilar och genrer såsom konstnärligt fotografi, musikvideo, performance, dans och mode i kombination med kroppskonst/body art som är hennes främsta signum. I sitt skapande arbetar hon tillsammans med andra konstnärer från olika konstområden och hon är en nationellt såväl som internationellt etablerad konstnär. I Dalarna har hon bland annat synts på Peace & Love, Magasinet, Avesta Art och Skid-VM. Hon tävlar dessutom i VM i kroppsmålning.

Exempel på hennes konst kan man se i musikvideon 'Some Kind of Hell', som är ett samarbete mellan kroppsmålaren Vilija Vitkute och musikern Hanna Turi. Musikvideon blev nyligen uttagen till konstutställningen i Biennalen i Venedig. Se filmen här

Mer om Vilija Vitkute finns att läsa på hennes webbsida.

 

Sara Tuss Efrik, kulturstipendiat

Född 1981, född och boende i Falun, Litteratur

Motivering
Sara Tuss Efriks skrivande kretsar kring det egna jaget och hur man kan omskapa sig själv. Unga kvinnor och kvinnokroppen är i centrum och hennes prosa är lika svår att läsa som det är att växa upp. Sara Tuss Efrik gestaltar ovisshet och osäkerhet med fast hand.

Adrian Jones, kulturstipendiat

Född 1978, född och uppvuxen i Leksand, Musik

Motivering
Adrian Jones är en bred och väletablerad stråkmusiker med komposition och arrangering som specialitet. Han är klassiskt skolad, men jobbar gärna med folkmusiken i fokus. Med sitt gedigna kunnande utforskar och utvecklar han musiken över genregränserna och jobbar med väletablerade grupper och drivna musiker i olika genrer både i Sverige och utomlands.

Läs mer om Adrian på hans webbsida

 

Mattias Hellberg, kulturstipendiat unga
Född 1991, Falun, Konst

Motivering
Mattias Hellberg arbetar med både spets och bredd i sitt konstnärskap. Med hjälp av sitt skapande utmanar han och ställer frågor. Han arbetar experimentellt och lekfullt, gärna gränsöverskridande mellan olika kulturyttringar. Mattias engagerar, inspirerar och arrangerar – en positiv kraft i länets kulturella utveckling.

Good Harvest, kulturstipendiater unga
Gruppmedlemmar: Hanna Enlöf och Ylva Eriksson
Födda 1990, Falun, Musik

Motivering
Med mognad och målmedvetenhet i sitt musicerande och med en ödmjukhet i skapandeprocessen visar gruppen Good Harvest vad de vill med sin musik. I en strävan att komma bort från ytligheten i musikbranschen är Good Harvest, i det egna konstintegrerande och jämställda projektet ToneArt, en god förebild för andra unga.

Daniella Eriksson, kulturstipendiat unga
Född 1993, Falun, Dans

Motivering
Daniella Eriksson har med stark målmedvetenhet valt att utveckla sitt konstnärskap och förfinat sitt danstekniska kunnande. En stark vilja att vidareutvecklas och bygga en karriär inom dansområdet har fört henne till den israeliska moderna dansscenen. En riktning som karaktäriseras av starkt fysiskt uttryck och en livlighet i abstrakta rörelser.

Isak Bellskog, kulturstipendiat unga
Född 1996, Falun, Hot Rod

Motivering
Isak Bellskog är en ung Hot Rod-byggare som är tekniskt skicklig och känslig i sitt formspråk, då han genom återbruk av äldre bilar utvecklar kulturarvet i ett län med stort motorintresse. Han bär på en vision där han med sitt nytänkande bland annat vill utveckla miljömedvetenheten inom Hot Rod-kulturen.