Ytterligare framflyttat öppningsdatum för avdelning 95

Publicerad 15 februari 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Slutenvårdsavdelning 95 på Säters sjukhus kommer inte att kunna återöppnas som planerat den 1 mars 2017. Nytt planerat öppningsdatum är 1 september 2017.

-Vi har fått till stånd en välordnad rekrytering av sjuksköterskor och flera kommer att börja inom psykiatrin till våren, men vi ser att det ändå blir för sårbart att öppna avdelning 95 före sommaren. Fortfarande saknas ett antal sjuksköterskor och de vill vi försöka rekrytera för att efter sommaren kunna öppna med en fast bemanning, säger Per Söderberg, divisionschef psykiatri Landstinget Dalarna.

Avdelningen var planerad att återöppnas den 1 mars, men datumet flyttas nu alltså fram till den 1 september.

-Vi har i rekryteringsannonserna tydliggjort vilka arbetstider som gäller för olika tjänster och att ett extra lönetillägg på 8000 kronor erbjuds sjuksköterskor som anställs och tjänstgör mer än två år inom psykiatrin, vilket vi hoppas ska vara en del i att attrahera sökande till tjänsterna, säger Per Söderberg.

Den psykiatriska verksamheten i Säter har under vintern arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågor. I det fortsatta arbetsmiljöarbetet kommer respektive avdelning att under 2017 genomföra temadagar med fokus på förändrade arbetsmetoder. Andra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är införandet av en rekryteringsassistent med uppdrag att vara administrativt stöd till enhetscheferna, särskilt vid vikarieanskaffning, vilket ska ge enhetscheferna mer tid att planera och delta i vård- och behandlingsarbetet. Man kommer även att se över arbetet kring handledning inom kliniken och fortsätta arbetet med bemötande av hot och våld.